OBECNÝ ÚRAD NITRICA

Rokovania o postupe riešení najmä na štátnej ceste I/9 pri Nitrici: Ing. Vladimír Šimko, predseda Komplex centrum  a starosta obce Nitrica Miroslav Beňadik

AKO SKVALITNIŤ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

V REGIÓNOCH SLOVENSKA

 • Legislatívne postupy
 • Aktivity
 • Pripravované podujatia
 • Odborná spolupráca

TRAJA

OSOBNE ZAINTERESOVANÍ...

...TRAJA ĽUDIA, KTORÍ JAZDIA OSOBNÝMI VOZIDLAMI DO OBCE NITRICA A OBCE NITRIANSKE SUČANY AJ SO SVOJIMI RODINAMI... MAJÚ OSOBNÉ SKÚSENOSTI S NEBEZBEČNÝMI SITUÁCIAMI HROZIACIMI DOPRAVNOU NEHODOU... A NECHCÚ TO LEN KONŠTATOVAŤ !!!

Zľava: Ing.Vladimír Šimko, Mgr. Ľubica Mečiarová, Marek Kiaba

Traja, ktorí sa zaujímajú, podporujú a schvaľujú konanie za Komplex centrum k úseku štátnej cesty I/9 pri Nitrici a odbočovaní do Nitrianskych Sučian... samozrejme sú aj ďalší... zrejme niekoľko tisíc ľudí morálne podporuje naše aktivity...

 • Marek Kiaba:
  V súčasnosti spoločník a konateľ vo svojej spoločnosti KIABA - Spedition & Transporte s.r.o. Viac rokov má skúsenosti v zasielateľstve, ovláda anglický a nemecký jazyk. Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy. Spoznal sa s Vladimírom Šimkom cez internet. Účastník seminára Komplex centrum na Akadémii pre dopravcov. Má na to, aby podnikal v cestnej doprave...
 • Mgr.Ľubica Mečiarová
  Pracuje ako zdravotná sestra v nemocnici, kde pomáha chorým ľuďom a ľuďom s rôznymi úrazmi a chorobami. Jazdí do Nitrice a z Nitrice k svojim rodičom sama, so svojimi rodičmi, so svojimi deťmi. Aktívna je aj v presadzovaní záujmov zdravotných sestier, ktorých je na Slovensku žiaľ málo.
 • Ing.Vladimír Šimko:
  Predseda Komplex centrum, lektor Akadémie pre dopravcov, jazdím do Nitrice aj za starostom obce, do Trenčína a späť, na semináre a rokovania, osobné skúsenosti mám s jazdami cez úsek pri Nitrici cez deň, večer aj za dažďa za zníženej viditeľnosti, aj v zime. Diskutujem s podnikateľmi v cestnej doprave, s projektantmi, policajtmi aj s inými ľuďmi o úseku pri Nitrici. Pracoval som ako vedúci odboru dopravy a cestného hospodárstva na Krajskom úrade v Trenčíne, bol som predsedom koordinačnej komisie na prípravu a výstavbu rýchlostnej komunikácie R2. Práca na úrade bola moja škola života v doprave. Životná zásada: Ži a nechaj žiť ! Prianie: Fajnový deň ! Vzťah k cestám pri Nitrici: Nahnevaný občan...

ŠTVRTÝ

PODPOROVATEĽ ...

 • Jaroslav Kolibík:
  Členom správnej rady Komplex centrum je aj Jaroslav Kolibík zo Zvolena, bývalým povolaním hasič, pomáhal pri požiaroch a nehodách na cestách, zachraňoval ľudské životy. Majster sveta v hokejbale žien z roku 2011, bývalý tréner štátnej športovej reprezentácie žien v hokejbale, aktívny v minulosti vo verejnom živote aj ako poslanec mestského zastupiteľstva vo Zvolene, podporoval aj návrhy v cestnej doprave zaslané ústavným orgánom v roku 2016 za Komplex centrum.

Pri priemernej intenzite vozidiel cca 20 000 za deň má z našich rozhovorov s priateľmi, klientmi a známymi veľa ľudí viaceré osobné negatívne skúsenosti s rôznymi kolíziami na ceste I/9 pri Nitrici aj na celej ceste až na diaľnicu D1 smerom do Bratislavy. Úsek pri Nitrici vyvoláva zrejme niekoľko tisícom ľudí stres, čo je nezdravé pre ľudský organizmus... a to by si tiež mali kompetentné osoby uvedomiť !!!

PODPOR NÁS AJ TY !

 

NAPÍŠ NÁM PODPORNÝ TEXT, ZAŠLI VIDEO, ZDIEĽAJ NA FACEBOOKU !

 

Jaroslav Kolibík

Člen Správnej rady Komplex centrum, Zvolen

NAPOJENIE CESTY NEZNÁMEJ DEFINÍCIE

NA ŠTÁTNU CESTU I. TRIEDY I/9 DŇA 21.06.2018

Podľa dobre informovaných zdrojov je vedľa štátnej cesty účelová alebo miestna komunikácia. Vlastníctvo pozemku je Slovenská republika. Pasport ciest zatiaľ neznámy k 21.06. 2018. Znázornený úsek poškodzuje čiastočne už aj štátnu cestu I. triedy.

Posledný e-mail bol zaslaný ústredným orgánom štátnej správy 16.06.2018, osobné rokovanie s priamo kompetentnými osobami 21.06.2018, e-mail zaslaný na obec Nitrica 22.06.2018 ...

 

KOMPETENTNÉ OSOBY BUDÚ ČAKAŤ ALEBO ČO UROBIA ???

Svoj plán postupov v najbližších dňoch podľa situácie máme...

a budeme ho kolektívne schvaľovať v Komplex centrum aj s možnými partnermi.

 

...A PODUJATIE 28.07. 2018 PRIPRAVUJEME...

 

VERÍME EŠTE CHVÍĽU V ZODPOVEDNOSŤ ZODPOVEDNÝCH,

PRÁVO NA BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH MÁME VŠETCI !!!!!

 

STRETNUTIE S POSLANCOM NR SR

ING. MIROSLAVOM IVANOM

1. JÚL 2018 PRI NITRICI

Na základe zaslaného e-mailu a telefonického rozhovoru sa uskutočnilo stretnutie pri Nitrici v nedeľu 01. júla 2018.  Osobne sa uskutočnila obhliadka úseku od kameňolomu a poškodená cesta I/9.  Diskusia bola k zaslaným podnetom, odpovediam a ďalším možným postupom podľa príslušných zákonov.

ĎAKUJEME !

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

STAV CESTY OD KOLIBY SOLEC NA ŠTÁTNU CESTU I/9 PRI NITRICI

POŠKODENÁ JE AJ CESTA I/9, ZA STAV KTOREJ ZODPOVEDAJÚ ŠTÁTNE ORGÁNY

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

NA TOTO MIESTO BY SA MAL DOSTAVIŤ SPRÁVCA CESTY TSK

ŽIADOSŤ OD TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA BOLA ZASLANÁ

SPOMIENKOVÉ PODUJATIE 

ZAPÁĽME SVIEČKY NA CINTORÍNE V NITRICI

28. JÚL 2018 

ZASLANÉ ŽIADOSTI, PODNETY A ODPOVEDE.

PRÁVO NA OBČIANSKU INFORMOVANOSŤ 

PRÍKLAD MOŽNÉHO POSTUPU AJ V INÝCH VECIACH NA SLOVENSKU.

Budeme TU postupne informovať o ďalších našich žiadostiach, podnetoch a aktivitách v konaní k úseku cesty I/9 pri Nitrici, vedľajších cestách III. triedy, komunikácie do kameňolomu a Koliby Solec a ich výsledkoch. Štátny odborný dozor je zákonná kompetencia podľa zákona č. 135/1961 Zb. o  pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

UVEDENÝ JE ČIASTOČNÝ SÚPIS V ROKU 2018,

PRVÁ ŽIADOSŤ ZASLANÁ V ROKU 2017.

 • Žiadosť o výkon štátneho odborného dozoru 22.06.2018
  Zaslaná žiadosť o výkon štátneho odborného dozoru obci Nitrica k ceste do kameňolomu a ku Kolibe Solec
 • Zaslaný list ministrovi dopravy a výstavby pánovi Arpádovi Érsekovi 25.06.2018
  V liste informujeme pána ministra o zaslaných žiadostiach a doručených odpovediach od Ministerstva dopravy a výstavby SR, Okresného úradu Trenčín, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Trenčín a ďalších
 • Zaslaná žiadosť o výkon štátneho odborného dozoru trom správnym orgánom a ďalším kompetentným orgánom e-mailom 25.06.2018
  Žiadosť zaslaná Okresnému úradu Trenčín, Ing. Jozef Stopka, prednosta, Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Mgr. Lenka Kolářová, vedúca odboru, Trenčianskemu samosprávnemu kraju, Ing. Jaroslav Baška, predseda, a obci Nitrica, Miroslav Beňadik, starosta obce a ďalším spolu 18-tim osobám.
 • Doručená odpoveď e-mailom od Trenčianskeho samosprávneho kraja, odboru dopravy 25.06.2018 - postúpenie podania Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
  Stavebno - technický stav cesty III/1771 (III/050057), v mieste križovatky cesty III/1771 a cesty I/9 - postúpenie podania. Trenčiansky samosprávny kraj Vám postupuje podanie e-mail Ing. Vladimíra Šimka (infokomplexcentrum@gmail.com), zo dňa 25.06. 2018 vo veci stavebno - technického stavu cesty III/1771 (III/050057), v mieste križovatky cesty III/1771 a cesty I/9, katastrálne územie Dvorníky nad Nitricou, obec Nitrica, okres Prievidza", podľa špecifikácie uvedenej v texte, ktoré bolo doručené na Trenčiansky samosprávny kraj dňa 25.06. 2018, na vybavenie. Uvedené podanie Vám postupujeme vzhľadom k tomu, že podľa § 3d, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ste príslušný správca ciest II. a III. triedy v Trenčianskom kraji.
 • Výkon štátneho odborného dozoru dňa 11. júla 2018 Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a ďalšie inštitúcie a osoby na ceste pri Nitrici
  Prítomní zástupcovia subjektov: Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Krajské riaditeľstvo policajného zboru Trenčín, Krajský dopravný inšpektorát, Okresné riaditeľstvo PZ Prievidza, obec Nitrica, Slovenská správa ciest, kameňolom pri Horných Vesteniciach a Nitrici, Komplex centrum. Ďalej dotknuté fyzické osoby.
 • Doručený list z Ministerstva vnútra SR, Prezídium policajného zboru, odbor dopravnej polície
  List doručený na základe e-mailu zaslaného: Ministerka vnútra SR, Ing. Denisa Saková, PhD. Ministerstvo vnútra SR. Ďakujeme za rýchle konanie vo veci.
 • Doručený PROTOKOL k výkonu štátneho odborného dozoru zo dňa 11. júla 2018 k zisteným skutočnostiam, termínovaným opatreniam
  Formulácie z protokolu sú zásadné. K protokolu a prijatým opatreniam sa môžu subjekty vyjadriť do 7 dní od doručenia.
 • Rokovanie zástupcov Komplex centrum s Odborom dopravy, Trenčianskeho samosprávneho kraja k protokolu zo dňa 11. júla 2018
  Informácia o dôvodoch konania Komplex centrum, výmena názorov na riešenia. Záver: bude realizované vodorovné a zvislé dopravné značenie, oprava výtlku do 31.08. 2018. K oblúkom z cesty III. triedy bude ďalšie rokovanie s Okresným úradom Trenčín, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií v súčinnosti so Slovenskou správou ciest. Rokovanie hodnotíme ako partnerské, pragmatické, ktoré sa snažilo situáciu na ceste III.triedy riešiť prakticky.
 • Zaslané doplnenie k podnetu na Krajskú prokuratúru Trenčín dňa 09.augusta 2018. Na vedomie: Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy pozemných komunikácií, Ing. Jaroslav Baška, predseda, Trenčiansky samosprávny kraj, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
  Doplnenie o preskúmanie zákonnosti jedného z opatrení z dôvodu možného vzniku hospodárskych škôd blízkemu kameňolomu spoločnosti VESTKAM, s.r.o., urbárskemu združeniu a viacerým odberateľom od kameňolomu.
 • Oprava cesty III. triedy bola realizovaná
 • Oprava cesty ku kameňolom a Kolibe Solec bola čiastočne realizovaná opravou asfaltovej plochy

 

STAV KRIŽOVATKY PO OPRAVÁCH K 30.09. 2018

STAV KRIŽOVATKY KU KAMEŇOLOMU FEBRUÁR 2019

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

STAV PRÍPRAVY VÝSTAVBY ODBOČOVACÍCH PRUHOV, OPRAVA A DOPRAVNÉ ZNAČENIE

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

DOPRAVNÉ ZNAČENIE NA POSÚDENIE K 13.03.2019

KRAJŠÍ POHĽAD NA ÚSEK PRI NITRICI OD KOLIBY SOLEC 

AKO SKVALITNIŤ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

V REGIÓNOCH SLOVENSKA

 • Legislatívne postupy
 • Aktivity
 • Pripravované podujatia
 • Odborná spolupráca