AKO SKVALITNIŤ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

V REGIÓNOCH SLOVENSKA

 • Legislatívne postupy
 • Aktivity
 • Pripravované podujatia
 • Odborná spolupráca

FACEBOOK ŠTATISTIKA K 18.06. 2020

RÝCHLOSTNÁ CESTA R2:

DIAĽNICA D1 - HORNÁ NITRA

História, súčasný stav, príprava, analýzy, návrhy, názory

Kde je cesta, tam je život...

DISKUSIA V BOJNICIACH O R2

organizátor: združenie Hajcman

organizačná spolupráca: Marek Kiaba

hosť: Vladimír Šimko

PRÍTOMNÍ NA DISKUSII:

Jozef Božik, primátor mesta Partizánske a podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

Erik Dvonč, poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

Foto z pravej strany: Jozef Božik, Erik Dvonč, Marek Kiaba

 Foto z pravej strany: Erik Dvonč, Marek Kiaba a účastníci 

HORNÁ NITRA SI ZASLÚŽI

BEZPEČNÉ A KVALITNÉ PRÍSTUPOVÉ KOMUNIKÁCIE !!!

Pripravovaná výzva

s podpismi pre kompetentné orgány.

 • Výzva s podpismi
 • Videá na podporu na tejto stránke
 • Videá na podporu na Facebooku
 • Občania, osobnosti zo športu, kultúry, podnikatelia...
 • Iné aktivity ....

VIDEÁ CIEST NOVÁKY - SMER TRENČÍN

PO DIAĽNICU D1

Amatérske videá na mobil s komentárom Vladimír Šimko. Mobil bol upevnený podľa predpisov...

Videá idú rýchlejšie ako bola rýchlosť vozidla. Rýchlosť som dodržiaval.

Z HISTÓRIE O RÝCHLOSTNEJ CESTE R2 A O HORNEJ NITRE

Aj o ceste R2 v roku 2013 RSDr. Ján Cipov v Lehote pod Vtáčnikom

Nové projekty môžu zmierniť úpadok regiónu v roku 2012 - na záver aj o R2

AKO SKVALITNIŤ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

V REGIÓNOCH SLOVENSKA

 • Legislatívne postupy
 • Aktivity
 • Pripravované podujatia
 • Odborná spolupráca