AKO SKVALITNIŤ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

V REGIÓNOCH SLOVENSKA

  • Legislatívne postupy
  • Aktivity
  • Pripravované podujatia
  • Odborná spolupráca

Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, VVS/1-900/90-41665

31.05.2013

KONTAKTY

Spojte sa s nami a s naším externým tímom

Telefón, WhatsApp, Viber

+421 918 112 174

E-mail

infokomplexcentrum@gmail.com

Adresa

Komplex centrum, Hviezdoslavova 3, P.O.BOX 255, 971 01 Prievidza

Stránka Komplex centrum

Web stránka občianskeho združenia

Facebook

Za urýchlenie prípravy a výstavby R2: Diaľnica D1-Horná Nitra

Facebook

Za bezpečnejšou štátnu cestu I/9 pri obci Nitrica

Nie sme platcami DPH.

Ing. Vladimír Šimko

predseda občianskeho združenia

Komplex centrum

Verím tomu, čo robíme, že má význam pre ľudí...

Kde je vôľa, tam je aj cesta...

 

Netreba vedieť všetko, stačí vedieť, kde to nájsť.

 

Konám tak, aby som mal čisté svedomie, že som urobil všetko, čo som mohol...

 

Jaroslav Kolibík

Člen Správnej rady Komplex centrum, Zvolen

Bc. Ľubica Dámerová

manažérka Komplex centrum

V RÁMCI PROJEKTU

ROZVOJ CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Podnikatelia a vodiči v cestnej nákladnej doprave, osobnej doprave a taxislužbe jazdia na pozemných komunikáciách.

Platia do štátneho rozpočtu aj daň z motorových vozidiel, mýto za používanie ciest a majú právo na bezpečné a kvalitné pozemné komunikácie na Slovensku. 

AKO SKVALITNIŤ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

V REGIÓNOCH SLOVENSKA

  • Legislatívne postupy
  • Aktivity
  • Pripravované podujatia
  • Odborná spolupráca