POZEMNÉ

KOMUNIKÁCIE

SÚ TEPNY

SLOVENSKA ...

 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

... a zaslúžia si primeranú pozornosť

a financovanie.

Vladimír Šimko

zakladateľ portálu

...vznik portálu júl 2018...začíname...

...inak \"škola života\" v štátnej správe pri výstavbe diaľnic, povoleniach na cesty I.triedy a príprave rýchlostnej cesty R2.

AKO SKVALITNIŤ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

V REGIÓNOCH SLOVENSKA

 • Legislatívne postupy
 • Aktivity
 • Pripravované podujatia
 • Odborná spolupráca
 • Informácie
 • Názory a diskusie
 • Tipy a rady
 • Články
 • Dokumenty k postupom
 • E-book - na stiahnutie
  všetko postupne...teraz je úvodná fáza

Cestnému zákonu sa budeme postupne venovať podrobnejšie. Odporúčam si prečítať, aby viac občanov vedelo čo ako... a konalo s orgánmi odborného dozoru podľa tohto zákona. Majú na to právo !

PO VIACERÝCH UDALOSTIACH SA VENUJEME

V ZDRUŽENÍ KOMPLEX CENTRUM

ZÁKONNÝMI FORMAMI

AJ ÚSEKU CESTY PRI NITRICI

OD NOVEMBRA 2017

\"Keďže po osobných rokovaniach v okrese Prievidza od novembra 2017 nikto z prítomných nič nepodpísal, mal som plánovaný pobyt v nemocnici, bolo potrebné vyvinúť aktivitu na možnosti financovania v roku 2018 čím skôr, prerokoval som situáciu v Komplex centrum a napísal som podnet e-mailom na výkon štátneho odborného dozoru a následne aj žiadosť o špeciálny cestný \"audit\" ako predseda združenia ... V januári 2018 sa uskutočnilo prvé stretnutie k Akčnému plánu Hornej Nitry v Prievidzi.  Viac neskôr...\"  Vladimír Šimko

ZAKLADÁME OBČIANSKU INICIATÍVU

HORNÁ NITRA SI ZASLÚŽI

BEZPEČNÉ CESTY

 

 • Realizované aktivity ústavným a štátnym orgánom a ich konanie
  Realizované aktivity Komplex centrum sú v Menu Cesty pri Nitrici
TAKTO SA UDIALI
NÁHODNÉ AKTIVITY S VIDEAMI...
... A URÝCHLILI KONANIE SO ŠTÁTNYMI ORGÁNMI
K POZEMNÝM KOMUNIKÁCIÁM ...

 

aj ku vzniku
www.pozemne-komunikacie.sk

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
O rýchlostnej ceste Trenčín - Prievidza 08.10.2017

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
Štátna cesta I. triedy úsek Horné Vestenice - nehodový úsek Nitrica - Nováky. Natočené 8.10.2017

...o 6 dní pri Nitrici žiaľ zomrelo

pri nešťastnej nehode 8 ľudí. Vodič a opatrovateľky.

Jedna z opatrovateliek bola dcéra brata

nášho bývalého člena Komplex centrum.

Pochovaná je v Novákoch, okres Prievidza.

Podľa dostupných informácií zomrelo spolu 46 ľudí

za viac ako 20 rokov pri rôznych príčinách nehôd pri Nitrici.

30 ľudí má úmrtný list v Nitrici, ďalší ľudia zomreli mimo katastrálneho územia Nitrice po prevoze na iné miesto po nehode.

Realizácia projektu križovatky a R2 so štyrmi pruhmi

sa odkladá viac rokov, že nie sú financie... že je malá intenzita vozidiel...

STAČILO !!!

Združenie Komplex centrum koná pre urýchlenie skvalitnenia
dopravného značenia pri Nitrici a križovatky s odbočením na Nitrianske Sučany, urýchlenia výstavby križovatky pri Nitrici od novembra 2017.
Dopravné značenie pri Nitrici bolo doplnené o zníženie rýchlosti na 70 km/ hodina a ďalšie dopravné značenie.
Križovatka pri odbočení do Nitrianskych Sučian bola zlepšená dopravným značením so znížením rýchlosti na 70 km/hodinu a ďalším dopravným značením.
Za tieto doplnenia dopravného značenia som vedúcej odboru Okresného úradu Trenčín, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Mgr. Lenke Kolářovej a Ing. Pavlovi Marekovi poďakoval. 

Vzhľadom k tomu, že systém štátneho odborného dozoru,

ďalšej písomnej a e-mailovej komunikácie medzi kompetentnými inštitúciami

Z L Y H A L,

nekonaním Slovenskej správy ciest Žilina,

čo vyplýva z písomných a e-mailových odpovedí,

plánujeme podujatie pri Nitrici dňa 28.júla 2018.

Podľa môjho názoru nekonali dostatočne ani opoziční poslanci Národnej rady Slovenskej republiky v krátkodobých opatreniach k zvýšeniu bezpečnosti ciest pri Nitrici. Pani poslankyňa NR SR JUDr. Katarína Macháčková zaslala v minulom období interpeláciu ministrovi dopravy, za čo je potrebné poďakovať.

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska len odpísal združeniu Komplex centrum listom, ktorý nič neriešil a neurobil žiadnu aktivitu. Prezident SR Andrej Kiska sa mohol osobne informovať o možnostiach riešenia úseku pri Nitrici s ministrom dopravy a prezidentom policajného zboru SR.

PO TRAGICKEJ NEHODE SOM BOL ZAPÁLIŤ TÝCHTO 8 SVIEČOK

NAPOJENIE CESTY NEZNÁMEJ DEFINÍCIE

NA ŠTÁTNU CESTU I. TRIEDY I/9 DŇA 21.06.2018

Podľa dobre informovaných zdrojov je vedľa štátnej cesty účelová alebo miestna komunikácia. Vlastníctvo pozemku je Slovenská republika. Pasport ciest obce Nitrica zatiaľ neznámy k 21.06. 2018. Znázornený úsek poškodzuje čiastočne už aj štátnu cestu I. triedy.

Na osobnom rokovaní dňa 21.06.2018 som dostal od osoby zodpovednej za štátny odborný dozor na cestách I. triedy v Trenčianskom kraji otázku v tom zmysle, čo vlastne chcem ešte riešiť pri Nitrici ...

Tak chcem aj toto, aby sa okamžite riešilo, okrem iného ...

 

Obci Nitrica bola taktiež zaslaná žiadosť na výkon štátneho odborného dozoru, vzhľadom k tomu, že cesta smerom do blízkeho kameňolomu nie je evidovaná ako štátna cesta.

 

Prednostovi Okresného úradu Trenčín Ing. Jozefovi Stopkovi ďakujem za konštruktívne a pragmatické osobné rokovanie dňa 21.06. 2018 na Okresnom úrade Trenčín. Bola poskytnutá informácia o schválení financovania aktualizácie projektu križovatky pri Nitrici. Potrebné je však realizovať skvalitnenie bezpečnostných prvkov do doby výstavby.

 

 

Po mojom diskusnom príspevku k úseku pri Nitrici na Obecnom zastupiteľstve v Lehote pod Vtáčnikom a následne na mojom osobnom rokovaní so starostom obce Lehota pod Vtáčnikom RSDr. Jánom Cipovom, bola dohodnutá podpora písomnou aj osobnou formou, za čo mu ďakujem.  

 

RSDr. Ján Cipov je bývalým viacročným predsedom Združenia miest a obcí Hornej Nitry a bývalým predsedom Združenia pre rozvoj regiónu Horná Nitra.

 

Poďakovanie patrí aj Ivanovi Vaňovi, ktorý je krajský podpredseda a okresný predseda strany MOST-HÍD v Prievidzi, za aktivitu v komunikácii s ministerstvom dopravy v posledných dňoch, po mojom e-maile zaslanom všetkým kompetentným orgánom dňa 16.06. 2018 o 01.30 hod. 

 

 

STRETNUTIE S POSLANCOM NR SR

ING. MIROSLAVOM IVANOM

1. JÚL 2018 PRI NITRICI

Na základe zaslaného e-mailu a telefonického rozhovoru sa uskutočnilo stretnutie pri Nitrici v nedeľu 01. júla 2018.  Osobne sa uskutočnila obhliadka úseku od kameňolomu a poškodená cesta I/9.  Diskusia bola k zaslaným podnetom, odpovediam a ďalším možným postupom.

HORNÁ NITRA MUSÍ SPOJIŤ SILY BEZ OHĽADU NA POLITICKÉ NÁZORY.

 

HORNÁ NITRA SI ZASLÚŽI BEZPEČNÉ A KVALITNÉ PRÍSTUPOVÉ KOMUNIKÁCIE !!!

AJ REGIÓNY SLOVENSKA MUSIA SPOJIŤ SILY BEZ OHĽADU NA POLITICKÉ NÁZORY.

 

Ako tie Svätoplukove prúty...

 

REGIÓNY SLOVENSKA SI ZASLÚŽIA BEZPEČNÉ A KVALITNÉ PRÍSTUPOVÉ KOMUNIKÁCIE !!!

AKO SKVALITNIŤ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

V REGIÓNOCH SLOVENSKA

 • Legislatívne postupy
 • Aktivity
 • Pripravované podujatia
 • Odborná spolupráca