AKTIVITY A PODUJATIA

Aktivity a podujatia občianskeho združenia Komplex centrum a partnerov k pozemným komunikáciám v regiónoch Slovenska.

AKO SKVALITNIŤ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

V REGIÓNOCH SLOVENSKA

  • Legislatívne postupy
  • Aktivity
  • Pripravované podujatia
  • Odborná spolupráca

ŽIADOSŤ O ŠPECIÁLNY AUDIT ZNAČENIA CESTY I/9 PRI NITRICI

31.3. - 30.4.Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest Žilina
Žiadosť o prehodnotenie dopravného značenia

AKO SKVALITNIŤ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

V REGIÓNOCH SLOVENSKA

  • Legislatívne postupy
  • Aktivity
  • Pripravované podujatia
  • Odborná spolupráca