AKO SKVALITNIŤ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

V REGIÓNOCH SLOVENSKA

 • Legislatívne postupy
 • Aktivity
 • Pripravované podujatia
 • Odborná spolupráca

PARTNERSTVO

INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH PARTNERSTVA

 • Spoluorganizátor podujatia
 • Produktový partner
 • Generálny finančný partner
 • Hlavný finančný partner
 • Finančný partner
 • Mediálny partner
 • Dobrovoľník

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte: Vladimír Šimko   

mobil: 0918 112 174,  e-mail: infokomplexcentrum@gmail.com 

Portál pozemné komunikácie

vznikol v rámci projektu združenia Komplex centrum

 

ROZVOJ CESTNEJ DOPRAVY

A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

V REGIÓNOCH SLOVENSKA

ZA ROZVOJ HORNEJ NITRY !

Video má ideový zámer... aj k pozemným komunikáciám na Hornú Nitru

AKO SKVALITNIŤ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

V REGIÓNOCH SLOVENSKA

 • Legislatívne postupy
 • Aktivity
 • Pripravované podujatia
 • Odborná spolupráca