Odstránenie dopravného značenia na ceste I/9 pri obci Nitrica – koniec zákazu predchádzania – 18.10.2019

Na základe viacerých praktických skúseností, konzultácií s odborníkmi, s vodičmi, podnikateľmi v cestnej nákladnej doprave, osobnej doprave a taxislužbe, bola v roku 2019 zaslaná žiadosť o záväzné stanovisko na Krajský dopravný inšpektorát do Trenčína.

 

 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru SR,  Krajský dopravný inšpektorát,  

Jilemnického 1,  911 01 Trenčín

V Prievidzi 18.10.2019         Evidenčné číslo: KC-01102019

 Vec:

Odstránenie dopravného značenia na ceste I/9 pri obci Nitrica – koniec zákazu predchádzania

– žiadosť o záväzné stanovisko k určeniu dopravného značenia

V súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. z 3. decembra 2008  o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z. z 20. decembra 2008, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás žiadame

o záväzné stanovisko k určeniu dopravného značenia na ceste I/9 pri Nitrici:

odstránenie dopravnej značky smerom od Novák do Trenčína B 29b koniec zákazu predchádzania podľa zobrazenia v prílohe žiadosti.

Presné umiestnenie v km a katastrálne územie nám nie je k dnešnému dňu známe.

Problematika dopravného značenia bola prerokovaná na pracovnom stretnutí dňa 14.03. 2019 na Obecnom úrade v Nitrici, na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia KR PZ KDI Trenčín.

Platnosť schváleného určenia dopravného značenia „I/9 Mníchova Lehota – hr. kr. BB – zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tried v ZA a TN kraji“ na úsek cesty I/9 od Okresného úradu Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií bola do 16.03.2019 podľa informácie na rokovaní dňa 14.03.2019. Nemáme informáciu o jeho ďalšom schválení. Pripomínam, že dopravná značka „koniec zákazu predchádzania“ nie je zahrnutá v uvedenom projekte dopravného značenia.

K žiadosti na spracovanie auditu dopravného značenia, v zmysle záverov z pracovnej porady zo dňa 14.03.2019 v Nitrici, sme od SSC Žilina žiaľ nedostali k 18.10.2019 žiadnu písomnú odpoveď, napriek osobnému rokovaniu s ministrom dopravy a výstavby SR vo veci.

Zdôvodnenie:

 

 1. Pri predchádzaní nákladného vozidla alebo autobusu vodič nevidí niekedy počet vozidiel pred vozidlom, ktoré predbieha, stáva sa, že sú pred predbiehaným vozidlom ďalšie 3 – 4 vozidlá.

 

 1. Pri predchádzaní vozidiel jazdí vozidlo na ceste I/9 rýchlosťou okolo 90 km/hod. a v mieste križovatky, pri odbočovaní iného vozidla do Nitrice na cestu III. triedy na prvej križovatke smerom od Novák, musí predbiehajúce vozidlo zastaviť, teda znížiť na rýchlosť vozidla nula, zabrzdiť vozidlo a stáť, počkať keď vozidlo pred ním odbočí doľava smerom do Nitrice.

 

 1. V križovatke I/9, III/1771 a účelovej komunikácie alebo v okolí križovatky hrozí zrážka viacerých vozidiel so zranením alebo usmrtením viacerých osôb kolíziou vozidla, ktoré odbočuje doľava smerom do Nitrice a vozidlami, ktoré jazdia v priamom smere od Novák smerom do Trenčína.

 

 1. Smerom od Novák do Trenčína nie je dopravné značenie, ktoré by upozorňovalo na výjazd vozidiel kameňolomu (cca 40 za deň), ktoré je realizované smerom z Trenčína do Novák.

 

 1. Smerom od Novák do Trenčína nie je dopravné značenie, ktoré by upozorňovalo na nehodový úsek, ktoré je realizované smerom z Trenčína do Novák.

 

 1. Vzhľadom k súčasnému dopravnému značeniu smerom od Novák do Trenčína vodič, ktorý jazdí po úseku na ceste I/9 prvý krát, nemôže celkom predvídať dopravné situácie, keďže sa ani nenachádzajú potrebné dopravné značky, ktoré sú realizované smerom z Trenčína do Novák.

 

 1. Celý úsek cesty I/9 pri obci Nitrica vyznieva zdanlivo bezpečný, keďže je to rovný dlhší úsek, avšak viaceré smrteľné dopravné nehody sú dôkazom toho, že tento úsek je životu nebezpečný a pre vodičov, ktorí jazdia do práce a z práce denne, vyvoláva stresové dopravné situácie, na ktoré vplýva aj možnosť prechádzania na úseku cesty I/9 pri obci Nitrica.

 

 1. Možnosť predbiehať vozidlá na ceste I/9, z hľadiska plynulosti cestnej premávky Prievidza – Bánovce nad Bebravou, je zabezpečená bezpečnejšími možnosťami predchádzania medzi Hornými Vestenicami a Dolnými Vestenicami, Dolnými Vestenicami – Hradišťom, pred úsekom I/9 obce Jerichov, na ktorých nie je odbočenie doľava smerom z Novák do Bánoviec nad Bebravou, resp. až smerom do Trenčína.

 

Dopravné značenie by malo byť posudzované z hľadiska plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, avšak na úseku cesty I/9 je podľa nášho názoru prioritne realizovať štátnymi orgánmi v maximálne možnej miere dopravné značenie tak, aby bola zabezpečená v maximálne možnej miere najmä bezpečnosť v cestnej premávke.

S úctou

Ing. Vladimír Šimko, predseda, Komplex centrum

Prílohy:

 1. Fotografia dopravného značenia „Koniec zákazu predchádzania B 29b“ k odstráneniu

Na vedomie:

 1. Okresný úrad v Trenčíne, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 2. Ing. Miroslav Jemala, starosta obce Nitrica

V doručenom liste nebol vyjadrený súhlas. Podľa právneho stavu môže byť podaná sťažnosť na Prezídium policajného zboru SR.

Podľa môjho názoru sa neposudzuje skutočnosť, že pri odbočovaní vľavo  do Nitrice, keď vozidlo stojí v križovatke, tak viaceré vozidlá stoja za nim v malej „kolóne“, ako aj výrazne spomalia pri odbočovaní nákladných vozidiel smerom do kameňolomu a osobných vozidiel ku Kolibe Solec. Týmto sa vzdialenosť na možné predchádzanie na „relatívne bezpečnom úseku “ rôzne skracuje a vznikajú kolízie vozidiel … Navyše smerom od Novák dopravné značenie považujem za nedostatočné.

Pred rovným úsekom je zákaz predbiehania, ak by mal byť zákaz aj na rovnom úseku do križovatky, tak by stačilo koniec zákazu odstrániť, bez ďalších nákladov na dopravné značenie, výberové konania a rôzne ďalšie postupy, avšak…

Informácia o výstavbe križovatky a o sťažnosti proti zamietnutiu sťažnosti 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Návrhy k cestám pri Nitrici v máji 2020 za Komplex centrum

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Zaslané návrhy predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi, ministrovi dopravy a výstavby SR Ing. Andrejovi Doležalovi, poslancom NR SR a ďalším osobám listom od občianskeho združenia Komplex centrum.

Cesta pri Nitrici, zdravšie ovzdušie, lepšia pitná voda a čisté svedomie

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Informácie o cestách pri Nitrici za združenie Komplex centrum

Vladimír Šimko február 2019

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Dopravné značenie medzi križovatkami pri Nitrici 13.03.2019

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Za bezpečnejšiu štátnu cestu I. triedy pri obci Nitrica

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracúvania osobných údajov