Značka: Cesty

Cesta I/9 pri obci Nitrica – napojenie na cestu ku kameňolomu – sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti

V súvislosti s postupmi orgánov verejnej správy na štátnej ceste I/9 na úseku cesty pri obci Nitrica, na ktorej je viac ako 30 usmrtených osôb za niekoľko rokov, podávame podľa § 22 Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti...

Celý článok